Metsänhoitotyöt

Taimikonhoidot

Taimikonhoitotöillä tarkoitetaan varhaisperkausta ja taimikon harvennusta. Nämä toimenpiteet ovat metsän tulevan kasvun kannalta tärkeimmät. Näillä vaikutat metsäsi puiden laatuun ja kasvuun aina tukkipuiksi asti.

Taimikonhoidossa otamme huomioon luontoarvot ja metsän monimuotoisuuden. On mahdollista jättää riistatiheikköjä ja myös sekapuustoa, jotta metsässä viihtyy runsaasti eri kasvi- ja eläinlajeja.
Metsän tuoton kannalta näillä ei ole merkitystä. Tässäkin toimimme aina maanomistajan toiveiden mukaan.

Varhaisperkaus

Varhaisperkauksessa poistetaan metsästä kasvatettavien puiden kasvua häritsevä, jopa taimia vaurioittava vesakko. Perkaus on syytä tehdä viimeistään silloin, kun vesakko yltää kasvatettavien taimien pituuden tasalle.

Taimikon harvennus

Puulajista riippuen taimikon harvennus tapahtuu, kun taimet ovat 4 – 7 metrisiä. Häiritsevän vesakon poiston lisäksi harvennetaan kasvatettavat taimet oikeaan tiheyteen varmistaen, että paraslaatuiset taimet jatkavat kasvuaan. Harvennus on ehdottoman tärkeää, jotta saat metsästäsi laadukasta puutavaraa.

Maisemametsien hoito

Maisemametsän hoidolla tarkoitetaan tyypillisimmillään umpeenkasvanutta mökkitonttia, jota aletaan raivata tai omakotitalon metsätonttia. Ammattilaisen avulla ja asikkaan toiveita kuunnellen saadaan tontin parhaat puolet esille ja viihtyisyyttä pihaan. Puustoa jätetään monipuolisesti ja vaihtelevasti: terveitä, elinvoimaisia puita, jotka miellyttävät silmää.
Hoidamme myös kuntien ja kaupunkien metsiköitä ajoteiden ramppialueista puistohin – maisemia, mitä katsellaan paljon ja missä vietetään aikaa. Lähtökohtana maisemanhoidollisissa töissä on usein taloudellisten intressien sijaan maisemalliset arvot.

Ennakkoraivaukset

Ennakkoraivauksia teemme hakkuukohteissa, usein jo ennen puukauppoja. Raivauksessa poistetaan kaikki hakkuuta häiritsevä puusto. Raivattu ja selkeä metsikkö on ostajalle houkuttelevampi kohde.
Metsään voidaan asiakkaan toiveesta jättää hyviä taimia tai esim. riistatiheikköjä metsän monimuotoisuutta ajatellen.

Metsänistutus

Uuden metsän kasvu lähtee istutuksesta. Laadukkaat taimet sekä oikea istutustapa antaa metsän kasvulle hyvät lähtökohdat. Asiantuntijan opeilla voidaan esim. estää taimituhoja. Asiakkaan tarpeiden mukaan konsultoimme metsänistutustöissä ja/tai teemme itse työn.

Tonttihakkuut

Suoritamme tonttihakkuita rakennusprojektien edellä. Kaadamme puut ja hoidamme ne pois risuineen. Jos puustoa on mahdollisuus jättää, teemme suunnitelman säästettävistä puista yhdessä tontin omistajan kanssa. Jos tontilta kaadetaan runsaasti hyvälaatuista puutavaraa, voimme hankkia sille myös ostajan.