Puunhoitotyöt

Puunkaadot

Hoidamme kaikenlaiset puunkaadot kaikenlaisista paikoista. Menetelmiä on monia ja käytämme aina tarkoituksenmukaisinta ja turvallisinta menetelmää, jonka valitsemiseksi teemme kohteesta kuntoarvion. Yksinkertaisimmillaan puu voidaan poistaa niin sanotusti suorana kaatona, mutta toisinaan tarvitaan vaihtoehtoisia tekniikoita kuten autonosturia, henkilönostimia tai kiipeilytekniikoita. Vaaraa ei aiheudu ihmisille eikä omaisuudelle.

Haemme aina parhaan kokonaisratkaisun. joka on turvallisin ja kustannustehokkain sekä tehtävien toimenpiteiden että tekniikoiden osalta.

Hoidamme kaadetun puun risuineen pois tontilta, jos asiakas näin toivoo. Tarvittaessa jätämme sen ja sahaamme esim. klapimittaan. Kantojyrsintä hoituu niin ikään meidän kauttamme. Koko urakka alusta loppuun – taidolla tehtynä.

Hoitoleikkaukset ja muu puunhoito

Puut ovat arvokas ja pitkäikäinen maisemallinen elementti. Rakennettu ympäristö kuitenkin asettaa puille haasteita. Toisinaan puilla on paljon valoa ja tilaa kasvaa, toisinaan taas tilassa voi olla paljonkin rajoitteita.

Paras tulos eli hyvinvoiva ja kaunis puu saadaan, kun puun rakenneleikkaukset aloitetaan puun ollessa nuori eli n. 3 – 5 vuotta istuttamisen jälkeen. Tekemällä puulle tarvittavat leikkaukset tarpeeksi varhain ja säännöllisesti, saadaan puusta kasvatettua näyttävä, pitkäikäinen ja ennen kaikkea turvallinen, paikalleen sopiva yksilö.

Vaikka puu olisi jo kasvanut isoksi ja siinä alkaisi esiintyä riskielementtejä, ei puun poisto ole läheskään aina tarpeen. Rakennuksiin ja teiden päälle kasvaneita oksia voidaan lyhentää ja poistaa, huonolla oksaliitoksella olevia suuria haaroja voidaan keventää ja joskus myös erilaiset latvustuennat voivat olla varteenotettava vaihtoehto.

Tulemme mielellämme tutustumaan kohteeseenne. Arviokäyntimme on ilmainen. Teemme suunnitelman tarvittavista hoitotoimenpiteistä asiakasta kuunnellen sekä tarjouksen työstä.

Myrskytuhojen raivaukset

Suoritamme myös myrskytuhopuiden raivaukset, niin rakennetulta alueelta kuin metsistäkin.
Myrskyn kaatamien ja vaurioittamien puiden raivaamiseen liittyy riskejä, kuten jännityksiä ja halkeamia, joiden vuoksi puu saattaa kaadettaessa käyttäytyä arvaamattomasti. Työ kannattaa aina jättää ammattilaiselle. Kysy vakuutusyhtiöltäsi, korvaako se puiden kaadon tällaisessa tilanteessa.

Myrskyn vaurioittamat puut voivat aiheuttaa vaaratilanteita, joten niiden raivaamisessa ei kannata aikailla. Tulemme paikalle, teemme arvion ja poistamme vaurioituneet puut hallitusti, turvallisinta tekniikkaa käyttäen, jotta lisävahingoilta vältyttäisiin.

Puiden istutukset

Valitsemalla oikeanlainen puu oikeanlaiseen kasvupaikkaan sekä hyvälaatuinen taimi varmistetaan puun hyvä tulevaisuus. Kun puun valinta on tehty, on puun oikein tehty istutus seuraava tärkeä vaihe puun tulevaisuuden kannalta. Autamme mielellämme sopivan puulajin valinnassa, hoidamme puun istutuksen ammattitaidolla sekä opastamme puun jatkohoidossa.